FÖRETAGET

Vision och mål

Med högsta möjliga tryckkvalitet, hög kundanpassning, effektiv logistik och systematiskt miljötänkande, ska Converflex vara det självklara valet för kunder med behov av tryckta förpackningar.

Vision

  • Converflex ska bli det ledande flexotryckeriet i Skandinavien med fokus på tryckta förpackningar.

Mål

  • Converflex ska ha tillgång till den tekniskt bästa utrustningen på marknaden.
  • Personalens kompetens ska matcha utrustningen.
  • Produktionseffektiviteten ska vara bäst inom branschen.
  • Material- och resursanvändningen ska konstant förbättras för att vara bäst inom branschen.