Miljöpolicy

Miljöpolicy

Converflex AB producerar och levererar tryckta och konverterade förpackningsmaterial.

Företaget arbetar aktivt i sin löpande verksamhet och utveckling för att minimera de negativa effekterna för vår miljö utifrån vid varje tidpunkt gällande miljölagar.

Vi accepterar inte pappersråvara som direkt eller indirekt varit inblandad i någon av följande aktiviteter:

  • Illegal avverkning eller handel
  • Brott mot traditionella och mänskliga rättigheter
  • Förstörelse av skogar med höga bevarandevärden
  • Betydande omställning av skogar till plantager eller annat användande
  • Introduktion av genetiskt modifierade organismer i skogsbruket
  • Brott mot någon av ILO konventionerna som är definierade i ILO deklarationen för ”Fundamental Principles and Rights at Work”

Genom vår spårbarhetscertifiering för FSC® (FSC-C125314) har vi möjlighet att sälja våra produkter med ursprung från FSC® certifierat skogsbruk.

Företagets miljöarbete utvärderas kontinuerligt och förbättras inom områdena råvaror, energiförbrukning, avfall, utsläpp och transporter. Detta ska göras med hjälp av årsvis reviderade miljömål och handlingsprogram.