Miljöpolicy

Miljöpolicy

Converflex AB producerar och levererar tryckta och konverterade förpackningsmaterial.

Företaget arbetar aktivt i sin löpande verksamhet och utveckling för att minimera de negativa effekterna för vår miljö utifrån vid varje tidpunkt gällande miljölagar, kundkrav och andra identifierade krav.

Vi accepterar inte pappersråvara som direkt eller indirekt varit inblandad i någon av följande aktiviteter:

  • Illegal avverkning eller handel
  • Brott mot traditionella och mänskliga rättigheter
  • Förstörelse av skogar med höga bevarandevärden
  • Betydande omställning av skogar till plantager eller annat användande
  • Introduktion av genetiskt modifierade organismer i skogsbruket
  • Brott mot någon av ILO konventionerna som är definierade i ILO deklarationen för ”Fundamental Principles and Rights at Work”

Genom vår spårbarhetscertifiering för FSC® (FSC-C125314) har vi möjlighet att sälja våra produkter med ursprung från FSC® certifierat skogsbruk.

Företagets miljöarbete utvärderas kontinuerligt och förbättras inom områdena råvaror, energiförbrukning, avfall, utsläpp och transporter. Detta ska göras med hjälp av årsvis reviderade miljömål och handlingsprogram.