Produkterna

Produkterna

Converflex trycker rullmaterial med unika kundtryck för användning inom förpackningsindustrin. Pappersbaserade produkter innebär inte bara att det är en förnyelsebar källa, utan också att de kan återanvändas i produktionen av andra pappersbaserade produkter.

Genom att välja material med korrekta egenskaper minimeras materialåtgången, samtidigt som man uppfyller kraven på produktens användaregenskaper. Detta bidrar till såväl kostnads- som miljöeffektivitet.

Företagets kunder verkar på en tuff marknad med hård konkurrens om marknadsandelarna i konsumentledet. För att lyckas krävs ett ständigt nytänkande i marknadsföringen av produkter och företag. Snabba omställningar, riktade kampanjer och förpackningar som väcker uppmärksamhet är allt viktigare verktyg i kampen om konsumenterna.

Ett samarbete med Converflex ger stor flexibilitet och kontinuerligt nya möjligheter, när det gäller att ”sticka ut” på marknaden.