Företaget

Vi hjälper våra kunder att synas – och att sälja!

Converflex AB är ett av Skandinaviens ledande företag inom flexotryckta förpackningar med papper som bas med inriktning på risomslag för pappersindustrin och flexibla förpackningar inom livsmedelsbranschen.  Företaget har mer än 30 års erfarenhet av tillverkning av förpackningar och flexotryckning.

Flexibel organisation

En flexibel och kundanpassad organisation gör att kontakt- och beslutsvägar inom Converflex är korta och snabba. Detta möjliggör snabba omställningar i produktionen och ger stor flexibilitet och effektivitet i hela kedjan från order till leverans. I nära samarbete med kunden formas de optimala lösningarna. Företagets kundrelationer bygger i stor utsträckning på ömsesidigt förtroende. Converflex har i dag ett 30-tal anställda. Produktionskapaciteten ligger på cirka 7.000 ton/år.

Logistiken viktig

Converflex anläggning ligger i Arnäsvall utanför Örnsköldsvik. Produktionslokalerna är skräddarsydda för verksamheten. Det möjliggör ett rakt och effektivt produktionsflöde och en anpassad lagerhållning. Ur transport- och logistiksynpunkt ger närheten (ca. 200 meter) till Europaväg 4 och en lastterminal för Botniabanan stora fördelar.