Produktionen

Fördelar med flexotryck

Flexotryck är en allt vanligare tryckmetod, när det gäller olika typer av förpackningar. Metoden är ekonomiskt fördelaktig, eftersom den erbjuder större flexibilitet än vid traditionellt djuptryck. Det gäller framför allt vid tryck av kortare serier, då flexotryck ger kortare ställtider och lägre uppstartkostnader.

Den tekniska utvecklingen har gjort att flexotrycket numera lever upp till mycket högt ställda krav på kvalitet, även vid flerfärgstryck och fotografisk återgivning.

Kundbehovet styr

Tryckprocesserna hos Converflex utvecklas kontinuerligt utifrån nya tekniska möjligheter och kundernas växande behov av snabba omställningar för tidsbegränsade kampanjer och aktiviteter. I det enorma utbudet av varor är det av högsta vikt att synas på hyllorna och att sticka ut i mängden.

Prioriteringar och investeringar hos Converflex styrs i stor utsträckning utifrån dessa kundbehov. I nära samråd med kunder och slutanvändare utformas kontinuerligt nya lösningar, som ytterligare höjer kvaliteten och ökar effektiviteten i tryckprocessen. Och som därmed också ökar kundernas konkurrenskraft på marknaden. Det som syns säljer.

I dag sker tryckningen hos Converflex i skift på två tryckpressar, en 8-färgs och en 10-färgs. Under 2012 installerades en ny 10-färgs tryckpress vilken ytterligare förbättrar kapacitet och kvalitet. Converflex AB är ”HD-Flexo”-certifierat. Det innebär att man tillhör de bästa i branschen, när det gäller t.ex. utveckling och utbud av flexokvalitet.