Vision och mål

Vision och mål

Med högsta möjliga tryckkvalitet, hög kundanpassning, effektiv logistik och systematiskt miljötänkande, ska Converflex vara det självklara valet för kunder med behov av tryckta förpackningar.

Vision

  • Converflex ska bli det ledande flexotryckeriet i Skandinavien med fokus på tryckta förpackningar.

Mål

  • Converflex ska ha tillgång till den tekniskt bästa utrustningen på marknaden.
  • Personalens kompetens ska matcha utrustningen.
  • Produktionseffektiviteten ska vara bäst inom branschen.
  • Material- och resursanvändningen ska konstant förbättras för att vara bäst inom branschen.