Kvalitet och Miljö

Kvalitet- och miljöarbete

Converflex AB producerar och levererar tryckta och konverterade förpackningsmaterial.

Vi arbetar fortlöpande med vårt kvalitet och miljöarbete för att möta våra kunders krav och behov och leva upp till de certifieringar vi innehar.