We help our customers to sell
– and to be seen!

Om oss

Ledande i Skandinavien

Converflex AB är ett av Skandinaviens ledande företag inom flexotryckta förpackningar med papper som bas med inriktning på risomslag för pappersindustrin och flexibla förpackningar inom livsmedelsbranschen.  Företaget har mer än 30 års erfarenhet av tillverkning av förpackningar och flexotryckning.

Flexibel organisation

En flexibel och kundanpassad organisation gör att kontakt- och beslutsvägar inom Converflex är korta och snabba. Detta möjliggör snabba omställningar i produktionen och ger stor flexibilitet och effektivitet i hela kedjan från order till leverans. I nära samarbete med kunden formas de optimala lösningarna. Företagets kundrelationer bygger i stor utsträckning på ömsesidigt förtroende. Converflex har i dag ett 30-tal anställda. Produktionskapaciteten ligger på cirka 7.000 ton/år.

Logistiken viktig

Converflex anläggning ligger i Arnäsvall utanför Örnsköldsvik. Produktionslokalerna är skräddarsydda för verksamheten. Det möjliggör ett rakt och effektivt produktionsflöde och en anpassad lagerhållning. Ur transport- och logistiksynpunkt ger närheten (ca. 200 meter) till Europaväg 4 och en lastterminal för Botniabanan stora fördelar.

Vision och mål

Med högsta möjliga tryckkvalitet, hög kundanpassning, effektiv logistik och systematiskt miljötänkande ska Converflex AB vara det självklara valet för kunder med behov av tryckta förpackningar.

Vision

Converflex AB ska bli det ledande flexotryckeriet i Skandinavien med fokus på tryckta förpackningar.

Mål

  • Converflex AB ska ha tillgång till den tekniskt bästa utrustningen på marknaden.
  • Personalens kompetens ska matcha utrustningen.
  • Produktionseffektiviteten ska vara bäst inom branschen.
  • Material- och resursanvändningen ska konstant förbättras för att vara bäst inom branschen.

📍 Hitta till oss

Strax utanför Örnsköldsvik hittar du vår verksamhet. Varmt välkommen!