We help our customers to sell
– and to be seen!

Vår produktion

Fördelar med flexotryck

Flexotryck är en allt vanligare tryckmetod, när det gäller olika typer av förpackningar. Metoden är ekonomiskt fördelaktig, eftersom den erbjuder större flexibilitet än vid traditionellt djuptryck. Det gäller framför allt vid tryck av kortare serier, då flexotryck ger kortare ställtider och lägre uppstartkostnader.

Den tekniska utvecklingen har gjort att flexotrycket numera lever upp till mycket högt ställda krav på kvalitet, även vid flerfärgstryck och fotografisk återgivning.

Kundbehovet styr

Tryckprocesserna hos Converflex utvecklas kontinuerligt utifrån nya tekniska möjligheter och kundernas växande behov av snabba omställningar för tidsbegränsade kampanjer och aktiviteter. I det enorma utbudet av varor är det av högsta vikt att synas på hyllorna och att sticka ut i mängden.

BÄSTA I BRANSCHEN

I dag sker tryckningen hos Converflex i skift på två tryckpressar, en 8-färgs och en 10-färgs. Under 2012 installerades en ny 10-färgs tryckpress vilken ytterligare förbättrar kapacitet och kvalitet. Converflex AB är ”HD-Flexo”-certifierat. Det innebär att man tillhör de bästa i branschen, när det gäller t.ex. utveckling och utbud av flexokvalitet.

Våra maskiner

Tryckpressar

Tryckpressarna med kringutrustning hos Converflex är anpassad för dekorer med upp till 10 färger. Maskinerna klarar en materialbredd upp mot 1,3 meter och rullarna kan ha en diameter på 1,3 meter.

Converflex strävar efter att anpassa produktionsflödet så att onödiga moment undviks. Kundernas önskade storlek på rullarna anpassas direkt i tryckpressarna, som dessutom är anpassade för snabba byten mellan de 1000-tals dekorer som hanteras i produktionen. Färgerna som används är vattenbaserade för att undvika onödig miljöpåverkan, samtidigt som bästa tryckresultat eftersträvas.

Med de instrument och den utrustning som Converflex förfogar över kan man mäta in och själva ta fram recept för alla färgnyanser, anpassade till det material som ska tryckas.

Påsmaskiner

Converflex produktionslinjer för påsar är anpassade för olika typer av papper samt papper med barriär (såsom PE-plast). Exempel på påsar vi producerar är påsar för mjöl, havregryn, müsli, potatis, plockgodis och frukt.

📍 Hitta till oss

Strax utanför Örnsköldsvik hittar du vår verksamhet. Varmt välkommen!